Tlaková injektáž

Tlakové injektáže polyuretanovou pryskyřicí se používají pro izolování zdiva proti vzlínající a tlakové vodě. Výhodou tlakové injektáže je její výborná hydroizolační funkce, kterou se dosáhne polymerací injektážního polyuretanu s vodou obsaženou ve vlhkém zdivu. Při tomto procesu dochází k několikanásobnému rozpínání tj. k zvětšování objemu polyuretanu a tím k utěsnění zdiva.

Tlakovou injektáž provádíme pomocí tlakového čerpadla a pakrů osazených do injektážních vrtů ø 12 - 14 mm ve vzdálenosti 100 - 150 mm od sebe, toto rozmezí je dáno stavem vlhkosti, materiálovým složením a vazbě zdiva. Tlak při injektování je odvislý od masivu ve kterém se injektáž provádí.

Standardně používáme tlaky cca do 3,5 - 5 MPa. Námi zvolený tlak se odvíjí od stavu zdiva a pojiva. U betonových konstrukcí je možné použít i tlaky vyšší.

Tlakovou injektáž je možné využít v betonovém, cihelném, kamenném či porobetonové zdivu. A to i v horizontálních úrovních podlah či terénu. Z touto metodou lze vertikálně propojovat rozdílné úrovně izolací.

Lze ji také použít v případě řešení plošného zdiva pod úrovní terénu. Tímto způsobem lze také utěsnit místa vodních průsaků či k utěsnění dilatačních spár.

Firma Bondrax má z touto metodou bohaté zkušenosti. Za dobu svého trvání jsme tlakovou injektáží ošetřili mnoho staveb.

  • DSC04233.JPG
  • DSC04245.JPG
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací