Sanace ocelových konstrukcí

Provádíme antikorozní ochranu starých i nových konstrukcí dle požadavků zákazníka na životnost nátěrového systému a korozního zatížení konstrukce. Antikorozní ochrany ocelových konstrukcí a technologických celků s dlouhou životností s použitím klasických syntetických nátěrů, epoxidových, polyuretanových nebo akrylátových systémů.

Provedeme prohlídku konstrukcí, navrhneme optimální sanační postup a zvolíme vhodný nátěrový systém vzhledem k provoznímu zatížení konstrukce.

V těžkém korozním prostředí, se často používají nátěrové systémy, kde základní ochrannou vrstvu tvoří nátěry s vysokým obsahem zinku. U antikorozních nátěrů, které mají vysoký obsah zinkového prášku, se uplatňuje nejprve elektrochemický mechanismus ochrany, kde je zinek anodou a chráněný ocelový podklad je katodou.

Vysoký obsah zinku v nátěrech zajišťuje vodivý kontakt mezi částicemi zinkového prachu a ocelovým povrchem.

Vzniká velmi tvrdá, kompaktní, bariérová vrstva s velkou adhezí a s výtečnou odolností k běžným atmosférickým vlivům.

  • posledni-vyber-106jpg.jpg
  • pa290003jpg.jpg
  • p6110059jpg.jpg